Spelvarianten

Bij klaverjassen moet een speler in principe altijd kleur bekennen. Heb je een kleur niet, dan moet er, indien mogelijk, ingetroefd worden.

Amsterdamse variant

Ligt de slag aan je partner en je kan niet kleur bekennen, dan is introeven bij de Amsterdamse variant niet verplicht. Indien er al is ingetroefd moet er overtroefd worden. Bij Amsterdams klaverjassen is dit NIET VERPLICHT als de slag aan de partner ligt.

Rotterdamse variant

Indien er al is ingetroefd moet er overtroefd worden. Dit is bij Rotterdam klaverjassen VERPLICHT. Ook als de slag aan de partner ligt.

Belote variant

Een slag die aan de tegenstanders ligt moet altijd ingetroefd worden ook als je alleen kan ondertroeven. Een slag die aan de partner ligt mag introefd worden maar dat hoeft niet. Ondertroeven is dan alleen toegestaan als je niet kan overtroeven. Belote wordt gespeeld met roem in de hand en niet op tafel.

Klaberjass variant

In deze variant (die alleen met roem in de hand gespeeld wordt), moet je troeven als je niet kan bekennen. Ondertroeven is toegestaan als je niet kan overtroeven.

Voor alle varianten geldt dat als de gespeelde kleur troef is, indien mogelijk, overtroefd moet worden, en dat anders een troef kleur bijgespeeld moet worden.

Puntentelling

De kaarten hebben een puntenwaarde die meteen ook de relatieve hoogte van de kaart bepaalt.

 

Puntentelling Troefkaarten:

 

Puntentelling niet-Toefkaarten:

Roem

SoortWaarde Omschrijving
driekaart20Set van drie opeennvolgende kaarten can één kleur
vierkaart50Als drie kaart maar dan met vier kaarten
vijf- of zes kaart100Als drie kaart maar dan met vijf of zes kaarten
stuk/belote/bella20Heer en vrouw van troef
vier dezelfde100Vier tienen, boeren, vrouwen, heren or azen (niet bij Klabberjass).
vier boeren200Optioneel bij Kraken, standaard bij Belote
vier negens150Optioneel bij Kraken, standaard bij Belote
laatste slag1010 punten extra voor de laatste slag. Niet echt roem, maar toch mooi meegenomen.

PIT of Capot

Als men alle slagen haalt met de maat, terwijl men zelf troef gekozen heeft, dan is het een pit (ook wel (door)mars genoemd) en krijgt men 100 extra roem. Bij Belote zelfs 250 extra roem als alle slagen door 1 speler zijn gehaald

Tegen-PIT

Een tegen-PIT is gewoon NAT en levert je buiten een voldaan gevoel geen extra punten op. Tenzij je Belote speelt; in dat geval levert een tegenPIT ook 100 of zelfs 250 punten extra op.

Wat is Kraken?

Kraken (ook wel Contra genoemd) is Amsterdams Klaverjassen (of Rotterdams als je dat echt wilt 😉 ) met een aantal aanvullende regels.

Samenvattend, de twee extra regels die Amsterdams klaverjassen heeft ten opzichte van Rotterdams klaverjassen:

 1. ls de slag aan je maat ligt, hoef je niet meer in te troeven als je niet kan bijlopen;

 2. Heb je geen hogere troef, dan moet je een andere kleur bijleggen. Heb je slechts lagere troeven in je hand dan moet je wel een lagere troef bijleggen.

Beide regels sparen in het algemeen troeven uit, waarbij de eerste veel vaker voorkomt dan de tweede. Hierdoor is het halen van een pit bij Amsterdams klaverjassen makkelijker dan bij Rotterdams.

De extra regels bij Kraken

Na het kiezen van de troefkleur krijgt de tegenpartij de mogelijkheid te “Kraken”. Zij zullen dit doen als ze van mening zijn dat ze met de gekozen kleur de tegenpartij NAT kunnen spelen.  De oorspronkelijke partij kan erg zeker van zijn zaak zijn en op hun beurt “Rekraken”, waarna de tegenpartij nog één keer de kans krijgt op te “Superkraken”. Dit proces noemen we bieden. Een hoger bod dan superkraak is er niet. De partij met het hoogste bod wint het contract.

De partij die gaat, of die gekraakt heeft (kraak, rekraak of superkraak) moet meer dan de helft van de punten in het spel halen, anders gaan ze nat.

Roem in de hand

In deze versie van Kraken wordt gespeeld met roem in de hand. De roem wordt bepaald aan de hand van bovenstaande tabel en automatisch door de computer gemeld.

Bij roem in de hand is het niet zo dat iedereen alle roem bijgeschreven krijgt. Bij roem in de hand is de hoogste individuele roem doorslaggevend. Het koppel waar de hoogste individuele roem zit mag hun gezamenlijke roem bijschrijven. Bij gelijke hoogte van de individuele roem wordt de hoogste kaart in een reeks doorslaggevend. Zijn ook die gelijk, dan zit er nog weer een waardering in de kleuren: Schoppen, Harten, Klaver, Ruiten (van hoog naar laag).   Vier dezelfde zijn bij gelijke punten meer waard dan een vijf- of zeskaart.

De roem van de tegenstander wordt afgekeurd en in de App gemeld als 0 roem. Een uitzondering hierop is stuk; stuk geldt altijd en kan niet worden afgekeurd. De bijgeschreven roem in de hand is uiteindelijk alleen geldig als het betreffende koppel tenminste één slag weet te halen.

SoortWaarde Omschrijving
driekaart20Set van drie opeennvolgende kaarten can één kleur
vierkaart50Als drie kaart maar dan met vier kaarten
vijf- of zes kaart100Als drie kaart maar dan met vijf of zes kaarten
stuk/belote/bella20Heer en vrouw van troef
vier dezelfde100Vier tienen, boeren, vrouwen, heren or azen (niet bij Klabberjass).
vier boeren200Optioneel bij Kraken, standaard bij Belote
vier negens150Optioneel bij Kraken, standaard bij Belote
laatste slag1010 punten extra voor de laatste slag. Niet echt roem, maar toch mooi meegenomen.

Puntentelling bij Kraken

De partij die gaat of als er gekraakt is, die met het hoogste bod, moet meer dan de helft van de punten halen. Anders gaan ze nat. Als een partij nat gaat krijgt die partij niets en gaan alle punten naar de tegenpartij.

Kruizen

Uiteindelijk gaat het bij kraken niet om de punten maar om de kruizen. De punten worden alleen bijgehouden om te kijken wie in punten de eindoverwinning heeft. De eindoverwinning in punten is immers ook nog eens vier kruizen waard.

Kruizen zijn een soort strafpunten. Als een ronde gekraakt is, krijgt de verliezende partij 2 strafkruizen. De verliezende partij zijn de tegenstanders van de krakers als die het gehaald hebben, en anders de krakers zelf. Als een ronde gerekraakt is gaat het om 4 strafkruizen en de verliezende partij zijn in dat geval de tegenstanders van de rekrakers als die het gehaald hebben, en anders de rekrakers zelf. Analoog gaat het om 8 strafkruizen bij een superkraak. Bij schoppen als troefkleur gaat het altijd om het dubbele aantal strafkruizen als bij een andere troefkleur. Dus kan het daarbij oplopen tot 16 strafkruizen.

Strafkruizen treden alleen op in gekraakte (of gerekraakte of gesuperkraakte) rondes. In ongekraakte rondes zijn alleen punten te verdelen. Met één uitzondering. Een pit is 1 strafkruis waard. Dus de verliezers van zo’n ronde krijgen ook een strafkruis. Is het een pit met schoppen als troef, dan verdubbeld alles weer en krijgen ze er twee. En zoals gezegd is de eindoverwinning in punten ook nog vier strafkruizen waard in het nadeel van de verliezers.

De winnende partij van een potje van 16 rondes, is de partij met de minste strafkruizen!

Wat is Contrée

Contrée is een troefkeuze variant waarbij de troefkleur en de spelende partij bepaald wordt aan de hand van een biedsysteem.

Deze variant is gebaseerd op het Franse Belote Contrée met als enige verschil de standaard speelrichting van het spel (in de instellingen kan je de speelrichting overigens veranderen om zo echt Belote Contrée te spelen).

Je kan de Contrée variant activeren door in de instellingen bij troefkeuze de Contrée variant te kiezen.

Het bieden

Het spel begint zoals aangegeven met het bieden van het aantal punten dat je denkt te kunnen halen op een kleur. Bieden is niet verplicht, je mag ook passen.

Een bod is minimaal 80 punten en maximaal 160 punten. Een PIT oftewel 250 punten biedt je als je denkt een PIT (dus alle slagen en niet alleen alle punten) te gaan spelen.

Na dat je een bod hebt geplaatst krijgen de andere speler de kans om:

 1. te overbieden (op dezelfde of een andere kleur). Een hoger bod dient altijd minstens 10 punten hoger te zijn dan het actuele bod;

 2. jouw bod te doubleren. Doubleren houdt in dat de tegenpartij denkt jou NAT te kunnen spelen op jouw bod. Bij  gedoubleerd contract wordt gespeeld voor 2x de contractwaarde. Na het doubleren krijg je eventueel nog de keuze op te redoubleren (als je zeker weet dat je niet NAT gaat). In dat geval wordt gespeeld om 4x de contractwaarde.

De speler met het hoogste bod wint het contract. Het spel start nadat vier keer (of drie keer, afhankelijk van de instelling of spelers hun eigen bod mogen verhogen) is gepast of nadat een contract geredoubleerd is. De speler naast de deler komt uit.

Punten

De puntwaarde van de kaarten bij Contrée is gelijk die bij regulier Klaverjas. Er zitten 152 punten in het spel met 10 punten extra voor de laatste slag. Het stuk in de hand telt mee bij het bepalen of een contract gehaald is, maar deze 20 punten worden niet meegenomen in de totaal telling.

Mogelijke uitkomsten van een handje:

 1. Als het contract gehaald wordt (spelende partij haalt het aantal punten of meer), dan krijgen WIJ en ZIJ de behaalde punten tijdens het spel. De spelende partij krijgt daarnaast ook de waarde van het contract erbij.

  Stel: wij spelen op harten voor 80 punten.  Wij halen 92 punten en zij halen 70 punten. Wij hebben het gehaald en krijgen uiteindelijk 172 punten = (92 + 80). Zij krijgen 70 punten.

   

 2. Het contract wordt NIET gehaald (spelende partij haalt niet het aantal beloofde punten). De spelende partij is in dat geval NAT en krijgt geen punten. De tegenstander krijgt 162 punten plus de contract waarde.

  Stel: wij spelen op harten voor 100 punten.  Wij halen 92 punten en zij halen 70 punten. Wij hebben het niet gehaald en krijgen 0 punten.  Zij krijgen 162 + 100 = 262 punten.

 3. Een gedoubleerd of redoubleerd contract wordt gehaaldIn dat geval krijgt de spelende partij de behaalde punten en de waarde van het contract maal twee (of vier bij een geredoubleerd contract).

  Stel: wij spelen op harten voor 80 punten en zij hebben gedoubleerd.  Wij halen 92 punten en zij halen 70 punten. Wij hebben het gehaald en krijgen 92 + 80×2= 252 punten.  Zij krijgen 70 punten.

   

 4. Een gedoubleerd of redoubleerd contract wordt NIET gehaald. In dat geval is de spelende partij NAT en krijgt geen punten.De tegenpartij krijgt 162 punten en de waarde van het contract maal twee (of vier bij een geredoubleerd contract).

  Stel: wij spelen op harten voor 100 punten en hebben geredoubleerd.  Wij halen 92 punten en zij halen 70 punten. Wij hebben het niet gehaald en krijgen 0 punten.  Zij krijgen 162 + 100×4= 562 punten.

De verschillen met gewoon Klaverjassen

Contrée kent een aantal in het oog springende verschillen ten opzichte van gewoon Klaverjassen:

 1. er wordt NIET gespeeld met roem op tafel of roem in de hand. De enige vorm van roem is Stuk (ook wel Belote genoemd): oftewel Heer en Vrouw van troef. Deze 20 punten worden alleen toegekend als de spelende partij stuk in de hand heeft en tellen mee bij het bepalen of het contract is gehaald. Stuk wordt niet meegeteld in de totaal puntentelling;

 2. je krijgt geen extra punten bij het spelen van een (tegen) PIT. Je krijgt alleen extra punten als je van te voren had aangeven een PIT te gaan spelen.

Multiplayer account aanmaken

Om een multiplayer spel te kunnen starten zal je eerst een account aan moeten maken. Een account maak je aan via het “Instellingen” menu. Blader door naar de pagina waarop je kan kiezen welk Multiplayer Platform je wilt kiezen en kies daar voor “Ja ik wil een account” en kies vervolgens voor het registreren van een account.

Let op: je kan geen spaties of bijzondere leestekens gebruiken in een spelernaam of mailadres. Vanaf één IP adres kan je ook slechts één account per uur aanmaken.

Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, klik je op op de groene knop en wacht op antwoord van de server.  De meest voorkomende fout bij het aanmaken van een account is het proberen aan te maken van een account met een e-mailadres dat al gebruikt is of een spelernaam die al in gebruik is door iemand anders.

NB: Heb je al een account, dan kies niet voor registreren maar voor aanmelden. Aanmelden doe je dan met je e-mailadres. Als je je wachtwoord niet meer weet, vul je alleen het email adres in en klik je op de knop om een wachtwoord reset e-mail te ontvangen.

Vrienden toevoegen

Als je met of tegen vrienden wilt spelen, dan zal je vrienden moeten toevoegen aan jouw vriendenlijst. Vrienden voeg je toe in het multiplayerschem. Klik op een leeg slot, klik op het blauwe plusje en voer de naam van de uit te nodigen vriend toe. Zodra de vriend online is worden jullie wederzijds aan elkaars vriendenlijst toegevoegd (je krijgt hiervan een melding).

Wordt je toegevoegd door iemand die je niet kent of waarvan je dat niet wilt; met het rode kruisje kan je iemand weer “ontvrienden”

Een spel met vrienden starten

De App geeft je een keuze uit twee mogelijkheden: je kan spelen met of tegen vrienden of je kan tegen vreemden spelen. Dit laatste werkt natuurlijk alleen maar als er genoeg anderen zijn die ook op dat moment voor dezelfde spelvariant zoeken naar medespelers.

Als je met of tegen vrienden speelt dan krijg je het volgende scherm te zien:

Op dit scherm geeft je aan wie je op welke plek wilt hebben (slot 1, 2 of 3). Niet toegewezen sloten zullen worden ingenomen door een computer speler. Ben je klaar met de tafelindeling dan tik je op de pijl rechtsonder om uitnodigingen te versturen.

Je kan alleen online vrienden uitnodigen (te herkennen aan het groene lampje voor de naam) die het startmenu van de app open hebben staan.

Als iedereen verbonden is kies je “Start Spel” en het spel kan beginnen.

Eenmaal met het spel begonnen, krijg je een extra knop links boven: het spreekwolkje. Daarmee open je het chat window. Valsspelen gaat je hier niet mee lukken, want iedereen in het spel ziet natuurlijk dezelfde chat. Vanaf versie 9.50 zie je naast de scorelijst knop ook een headset knop. Hiermee kan je de Voice Chat starten.

Als één van de spelers gedurende het spel stopt of als er netwerk problemen zijn dan zal de computer instappen (de naam van de speler krijgt het voorzetsel (CPU)).

Belangrijk:  Tijdens het spelen (vooral op een mobiel apparaat) NIET multitasken. Zodra de app naar de achtergrond wordt gedrukt verliest hij zijn verbinding met de server en kan het spel vastlopen.

 

Gedraag je in de chat en voice chat. Bij klachten wordt je account gesloten.

Spelen via tafels

Wil je eens wat anders dan spelen met en tegen de computer? Via tafels kan je makkelijk iemand anders vinden om mee te spelen.

Aanschuiven

In het Tafel overzicht zie alle tafels die momenteel wachten op andere spelers. Heeft de tafel een slotje, dan is de tafel beveiligd met een wachtwoord en kan je alleen aanschuiven als je het wachtwoord kent.

Zelf een tafel aanmaken

Zie je geen tafel met een variant die jij wilt spelen, dan maak je zelf een tafel aan. Er is momenteel een limiet van 5 wachtende tafels, dus het kan zijn dat je op drukke momenten even moet wachten voordat je een tafel kan aanmaken.

Om een tafel aan te maken druk je op de grote plus rechtsboven in het scherm. Vervolgens stel je een aantal eigenschappen van jouw tafel in (naam, spelvariant, minimaal aantal spelers, maximaal aantal spelers etc.) en klik je op “Aanmaken”  en kom je in het wachtscherm terecht.

Wachten op medespelers

In het wachtscherm zie je wie er al zijn aangeschoven, wat hun rating is en op welke positie ze zitten. Bij veranderingen in de bezetting van de tafel zal je een geluidje horen. Tijdens het wachten op meer spelers kan je met de reeds aangeschoven spelers chatten.

Zodra het minimaal aantal spelers is bereikt zal de Start knop (rechts onder) zichtbaar worden. Iedere speler kan daar op klikken om het spel voor alle andere te starten (het is wel zo sociaal omdat even via de chat met de ander af te stemmen).

Het tevens mogelijk tegen de computer te spelen terwijl jouw tafel wacht op andere spelers. Zodra een andere speler aanschuift zal jouw spel direct worden onderbroken en kom je terug in het tafel scherm.

Trainer opties

De Pro versie van de app heeft verschillende opties die je helpen een betere klaverjasser te worden.

Optie 1: Hulp bij herkennen van mogelijke seinen van Maat

Met deze optie aan zal de App je proberen te helpen bij het herkennen van seinen van jouw Maat. Let wel; de App kan niet kijken in de kaarten van de tegenstanders/maat en kan ook niet kijken in het hoofd van jouw Maat. Het blijft dus bij een (mogelijk foutieve!) interpretatie van hetgeen hij ziet gebeuren op tafel.

Optie 2: Kaart suggestie

Als jij aan de beurt bent zal de App op basis van het spel dusverre een suggestie doen voor de volgens de App beste kaart. De App doet dit met dezelfde intelligentie als waarmee West, Noord en Oost spelen. De voorgestelde kaart zal iets omhoog schuiven.

Optie 3: Toelichtende tekst bij kaart suggestie

Hiermee activeer je de toelichtende tekst bij de kaart suggestie. De App zal (heel kort) proberen toe te lichten waarom hij tot de betreffende keuze is gekomen. Mocht je daar overduidelijke fouten in constateren, laat het mij dan weten. Dan kan ik ze oplossen.

Optie 4: Replay

Zeker als beginnende Klaverjasser zal je je vaak afvragen wat er gebeurd zou zijn als je in het spel andere keuzes zou hebben gemaakt. Met de replay functie kan je exact hetzelfde spel nog een keer spelen.

Let op: Mocht je met de Pas/Speel variant spelen, dan bestaat er een grote kans dat je andere keuzes voorgelegd krijgt om op te passen/spelen.

Optie 5: Undo

Heb je spijt van je keuze? Dan kan je je kaart terughalen zolang de kaart op het scherm staat (alleen bij offline games). Tik nog een keer op de kaart om hem terug te halen.

Optie 6: Puntwaarde van de kaarten

Deze optie is vooral handig voor beginnende spelers en kinderen. Met deze optie actief verschijnt er een rode badge bij de kaarten waarin de puntwaarde van de betreffende kaart staat aangegeven.

Optie 7: Kijk in de kaarten van anderen

Deze optie is vooral handig voor beginnende spelers. Hiermee kan je een kijkje nemen in de kaarten van de andere spelers. Klik op de opgooi locatie van de speler waarvan je de kaarten zou willen zien om zijn/haar kaarten te zien.

**** LET OP ****

DE A.I. IN DE APP IS NIET FOUTLOOS EN NIET PERFECT. DAARNAAST IS KLAVERJASSEN DEELS EEN KANSSPEL. SUGGESTIES VAN DE APP KUNNEN DUS FOUT ZIJN EN GARANDEREN ZEKER NIET 100% WINST. VOLGEN VAN DE AANWIJZINGEN  MAAKT WIJ IN OPZET PRECIES EVEN STERK ALS ZIJ.

De speler rating

Om een zo objectief mogelijke rating te krijgen zal de computer ieder handje dat jij speelt razendsnel op de achtergrond ook spelen (exact dezelfde kaarten, exact dezelfde volgorde van troef opties, etc.).

Het Wij-Zij puntenverschil dat de computer weet te behalen op dat handje is de benchmark. Weet jij meer punten te halen, dan stijgt jouw rating, haal je minder punten dan daalt jouw rating. De rating wordt dus een mooie manier om te zien of je echt beter bent dan de computer aangezien het kans element wordt geëlimineerd. In het slagenoverzicht kan je zien met hoeveel punten jij het beter of slechter hebt gedaan.

Jouw rating is de som van de verschillen die je in de laatste 150 potjes hebt weten te behalen. Als jij een PIT speelt en de computer ook dan kan jouw rating nog best naar beneden gaan. De rating wordt namelijk berekend over de laatste 150 handjes die je gespeeld hebt. Als jij dus voor staat (rating >5000) en je speelt eenzelfde resultaat als de AI (beiden een PIT), dan gaat jouw rating dus naar beneden. Je houdt een rating boven de 5000 alleen als je consistent beter scoort dan de AI. Speel je consistent hetzelfde als de AI, dan zal jouw rating uiteindelijk uitkomen op precies 5000.

De schaal loopt van 0 (dat is de score die de AI haalt als hij willekeurige kaarten opgooit tot 20.000). Ben je net zo goed als de AI dan zit je op een score van 5.000.

Zelf nakijken

Waarom ging mijn rating naar beneden?  Het was toch onmogelijk om hier te winnen?!Je kan

gelukkig precies zelf nakijken hoe de computer gespeeld zou hebben. Klik na een handje op de knop ‘Details’.

Vervolgens krijg je te zien hoe jij het spel gespeeld hebt, met daarnaast slag voor slag hoe de computer het spel met jouw kaarten gespeeld zou hebben. het verschil in punten bepaalt de verandering van de rating.

De Daily Challenge

Met de Daily Challenge kan je jouw klaverjas-kunnen dagelijks meten met dat van de rest van de wereld.

In de Daily Challenge speelt iedereen exact hetzelfde spel (waarbij de volgorde van de handjes kan verschillen om valsspelen tegen te gaan). Het verschil tussen WIJ en ZIJ dat jij hebt weten te behalen is jouw score van de dag.

 

Je kan de Daily Challenge in drie varianten spelen. Om de variant te wisselen klik je op het Amsterdam logootje. Je kan per dag, per variant slechts 1 keer mee doen. Je kan wel vaker spelen, maar alleen de eerste keer dat je meedoet telt mee in de scorelijst.

 

 

Zoals in het echte leven, zijn er ook hier mensen die het graag voor anderen verpesten en graag doen alsof ze heel erg goed zijn. Met meerdere apparaten en veel vrije tijd zoeken ze naar de beste score en spelen die dan 1 keer met het echte account. Erg jammer, en niet iets waar ik wat aan kan doen.

Zelf kan je er wel wat aan doen door een groep aan te maken met alleen mensen die je kent en vertrouwd. Je kan vervolgens wisselen tussen de wereld-view en jouw groeps-view via het wereldbolletje boven in het scherm. Een groep aanmaken doe je in de uitgebreide instellingen (te vinden via de knop onder de vlaggen).

Je kan zien hoe de winner van gisteren zijn spel gespeeld heeft door op de “Play” knop naast zijn naam te klikken.

Het speelscherm

Statistieken

Feiten zeggen soms meer dan gevoel. In de app zijn meerdere statistieken opgenomen om jouw spel te kunnen vergelijken met dat van de computer.  Via je profiel pagina heb je toegang tot jouw statistieken:

Door te klikken op reset, zet je alle gegevens weer op 0. Je kan zelfs via de knop kaartverdeling precies zien wie welke kaarten hoevaak heeft gehad (inclusief verdeling van troeven en azen) te zien, zodat je direct zelf vast kunt stellen dat van doorgestoken kaart geen sprake is 😉

 

Highscores en Achievements

Zodra je een online account hebt aangemaakt in de App, worden ook jouw high-scores opgeslagen en houdt de App jouw Achievements bij.

Je vindt de high-scores via jouw profielpagina:

Achievements zijn ook te bereiken via jouw profiel-pagina: